Toivotan ulkonäöltään seuraavanlaisia:

Wood Floor

1210 x 190 mm

Light

Medium

Dark